ปั๊มคาลเท็กซ์ (Caltex)

ปั๊มคาลเท็กซ์ (Caltex)

โปรโมชันจากปั๊มคาลเท็กซ์ (Caltex)

รับน้ำดื่มฟรีทันที! เพียงเติมน้ำมันครบตามกำหนด

สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์

 

บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด (สาขาสันทราย - สำนักงานใหญ่)           

 • หน้าลาน เติมน้ำมันครบ 700 บาท รับฟรีน้ำ 1 ขวดใหญ่

บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด  (สาขา 0001 -  แม่โจ้)

 • ตู้เติมเอง เติมน้ำมันครบ 700 บาท รับฟรีน้ำ 1 ขวดใหญ่
 • ตู้เติมเอง เติมน้ำมันครบ 1,000 บาท รับฟรีน้ำ 2 ขวดใหญ่
 • หน้าลาน เติมน้ำมันครบ 500 บาท รับฟรีน้ำ 1 ขวดเล็ก
 • หน้าลาน เติมน้ำมันครบ 700 บาท รับฟรีน้ำ 2 ขวดเล็ก
 • หน้าลาน เติมน้ำมันครบ 1,000 บาท รับฟรีน้ำ 4 ขวดเล็ก

บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด  (สาขา 0002 -  สันกลาง)

 • ตู้เติมเอง เติมน้ำมันครบ 700 บาท รับฟรีน้ำ 1 ขวดใหญ่
 • ตู้เติมเอง เติมน้ำมันครบ 1,000 บาท รับฟรีน้ำ 2 ขวดใหญ่
 • หน้าลาน เติมน้ำมันครบ 600 บาท รับฟรีน้ำ 1 ขวดเล็ก
 • หน้าลาน เติมน้ำมันครบ 1,500 บาท รับฟรี M150 1 ขวด (รับฟรีคู่กับน้ำดื่ม)                       

บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด  (สาขา 0003 -  ป่าแดด)

 • หน้าลาน เติมน้ำมันครบ 600 บาท รับฟรีน้ำ 2 ขวดใหญ่
 • หน้าลาน เติมน้ำมันครบ 400 บาท รับฟรีน้ำ 1 ขวดเล็ก

บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด  (สาขา 0004 -  เชียงคำ)

 • หน้าลาน เติมน้ำมันครบ 700 บาท รับฟรีน้ำ 2 ขวดใหญ่
 • หน้าลาน เติมน้ำมันครบ 400 บาท รับฟรีน้ำ 1 ขวดเล็ก

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


โปรโมชันล่าสุดที่เกี่ยวข้อง