ปั๊มพีที (PT)

ปั๊มพีที (PT)

โปรโมชันจากปั๊มพีที (PT)

รับน้ำดื่มฟรีทันที! เพียงเติมน้ำมันครบตามกำหนด

สถานีบริการน้ำมันพีที (PT)

 

หจก.นาครา ปิโตรเลียม  2016 (บ้านโฮ่ง ลำพูน)

  • เติมน้ำมัน ดีเซล (Diesel) ครบ 600 บาท รับฟรีน้ำ 2 ขวดใหญ่
  • เติมน้ำมัน E20 ครบ 400 บาท รับฟรีน้ำ 1 ขวดใหญ่
  • เติมน้ำมันครบ 1,500 บาท รับฟรี M150 1ขวด (รับฟรีกับคู่น้ำดื่ม)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

 

 


โปรโมชันล่าสุดที่เกี่ยวข้อง