ผู้นำด้านบริการขายส่งน้ำมัน เชียงใหม่-ลำพูน

เกี่ยวกับ แพนด้า สตาร์ ออยล์

 

รู้จัก "แพนด้า สตาร์ ออยล์" 

“ขนส่งน้ำมันทุกวันเหมือนได้เติมจากโรงกลั่น” จากประสบการณ์กว่า 45 ปีที่ลูกค้าไว้วางใจให้เราเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านการบริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรฐานของกรมธุรกิจพลังงานที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ในภาคเหนือตอนบน ได้แก่ พะเยา เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง

ความเป็นมา

เริ่มดำเนินกิจการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงนับตั้งแต่ปี 2519 และภายหลังได้เข้าจดทะเบียนเป็น หจก.ลี้ฮะจัก 2002 (สำนักงานใหญ่ - เลขที่ 83  ม.11 ต.ป่าแดด  อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย) เมื่อวันที่  25  ธันวาคม  2545

ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อและจดทะเบียนเป็น “บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด” (Panda Star Oil Co.,Ltd) เมื่อวันที่ 14  มีนาคม  2562 (สำนักงานใหญ่ - เลขที่ 261 หมู่ 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่) ซึ่งดูแลและบริหารงานโดยคุณพัทยา มณฑาวรุณรุ่ง

คุณพัทยา มณฑาวรุณรุ่ง

ผู้บริหาร บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด

 

และนับรวมเป็นเวลากว่า 45 ปีแล้ว ที่เราดำเนินกิจการให้บริการจำหน่ายและขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในรูปแบบปลีกและส่งจากโรงกลั่นน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้แบรนด์คาลเท็กซ์ (Caltex)

เพื่อให้กิจการสามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้แบบครบวงจร รวมถึงเพิ่มความสะดวกในการติดต่อให้ครอบคลุมลูกค้าในทุกอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น ต่อมาจึงได้ขยายกิจการและแบ่งเป็นกลุ่มธุรกิจย่อยดังนี้

 

กลุ่มธุรกิจในเครือประกอบด้วย

1. บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด (Panda Star Oil Co.,Ltd) ดำเนินกิจการขายน้ำมันเชื้อเพลงทั้งแบบปลีกและส่งภายใต้บริษัทคาล เท็กซ์ (Caltex) จำนวน 4 สาขา ได้แก่ 

 • สาขา 1  ตั้งอยู่ที่  534  ม.5  ต.หนองหาร  อ.สันทราย  จ.เชียงใหม่ 
 • สาขา 2  ตั้งอยู่ที่  36/5  ม.3  ต.สันกลาง   อ.สันกำแพง  จ.เชียงใหม่ 
 • สาขา 3  ตั้งอยู่ที่  83 ม.11  ต.ป่าแดด   อ.ป่าแดด  จ.เชียงราย 
 • สาขา 4  ตั้งอยู่ที่  239  ม.10 ต.เชียงบาน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา 

2. หจก. นาครา ปิโตรเลียม 2016 (สำนักงานใหญ่จังหวัดลำพูน) และ หจก. ขันแก้วบริการ (สำนักงานใหญ่จังหวัดพะเยา) ดำเนินกิจการขายน้ำมันเชื้อเพลงทั้งแบบปลีกและส่งภายใต้บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (PT)

3. หจก. ลี้ฮะจักรุ่งเรือง ดำเนินกิจการขายน้ำมันเชื้อเพลงทั้งแบบปลีกและส่งภายใต้บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (Bangchak)

4. หจก. พิชยา ทรานสปอร์ต ดำเนินกิจการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมให้บริการรถบรรทุกน้ำมันแบบเทรลเลอร์ ขนาดบรรจุ 40,000 ลิตร จำนวน  4 คัน และ รถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิง 12 ล้อ จำนวน 1 คัน

5. บริษัท  นาครา ทรานสปอร์ต  จำกัด ดำเนินกิจการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง พร้อมให้บริการรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงแบบเทรลเลอร์ ขนาดบรรจุ 40,000 ลิตร จำนวน 5 คัน รถบรรทุกน้ำมัน 10 ล้อ จำนวน 1 คัน รถ และบรรทุกน้ำมัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน นอกจากนั้นยังให้บริการรถสำหรับกลุ่มลูกค้ารายย่อย อีกจำนวน 2 คัน ประกอบด้วย รถกระบะพร้อมแทงค์น้ำมันลอย ขนาดบรรจุ 1,900 ลิตร และ รถกระบะพร้อมแทงค์น้ำมันลอย ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร 

จำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) และ น้ำมันดีเซล (Diesel) จากโรงกลั่น

บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด (Panda Star Oil Co.,Ltd) จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์น้ำมันเชื้อเพลิงทั้ง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ (Gasohol) และ น้ำมันดีเซล (Diesel) จากโรงกลั่นที่ได้มาตรฐานให้กับผู้ค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง ได้แก่ 

 • สถานีบริการปั๊มน้ำมัน 
 • บริษัทรับเหมา
 • บริษัททัวร์
 • รถขนส่ง
 • กลุ่มลูกค้าแทงค์น้ำมัน

ด้วยความเชี่ยวชาญซึ่งมาพร้อมกับคุณภาพที่ได้รับมาตรฐาน ทำให้ปัจจุบันเรามีฐานลูกค้าที่ครอบคลุมทั่วภาคเหนือตอนบนมากถึง 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย  จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดพะเยา  จังหวัดลำปาง  จังหวัดลำพูน       

 

เพื่อให้ได้น้ำมันคุณภาพพร้อมส่งต่อถึงมือลูกค้าอย่างต่อเนื่อง บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด (Panda Star Oil Co.,Ltd) 

“เราจึงบริการขนส่งน้ำมันคุณภาพที่ได้รับมาตรฐานสู่รถคุณในทุกวัน” 


ช่วงเวลาทำการ

 

บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด (Panda Star Oil Co.,Ltd)

ปั๊มคาลเท็กซ์ (Caltex) 
 • สำนักงานใหญ่ สาขาสันทราย (เชียงใหม่)    เปิด 05.00 - 22.00 น.
 • สาขา 1 แม่โจ้ (เชียงใหม่)                              เปิด 05.00 - 22.00 น.
 • สาขา 2 สันกำแพง (เชียงใหม่)                      เปิด 05.00 - 22.00 น.
 • สาขา 3 ป่าแดด (เชียงราย)                           เปิด 06.00 - 19.00 น.
 • สาขา 4 เชียงคำ (พะเยา)                              เปิด 06.00 - 20.00 น. 

 

หจก.นาครา ปิโตรเลียม 2016 

ปั๊มพีที (PT)                               
 • สาขาบ้านโฮ่ง (ลำพูน) เปิด 05.00 - 21.00 น.                                                                                                                                                                                   

หจก. ขันแก้วบริการ   

ปั๊มพีที (PT)   
 • สาขาอำเภอเมืองพระเยา (พะเยา) เปิด 04.30 - 22.00 น.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

หจก. ลี้ฮะจักรุ่งเรือง 

ปั๊มบางจาก (Bangchak)                                                                                                                                         
 • สำนักงานใหญ่ สาขาแม่ลาว (เชียงราย)  เปิด 05.00 - 22.00 น.  
 • สาขา 2 อำเภอเมืองเชียงราย (เชียงราย) เปิด 05.00 - 22.00 น.