ปั๊มบางจาก (Bangchak)

ปั๊มบางจาก (Bangchak)

โปรโมชันจากปั๊มบางจาก (Bangchak)

รับน้ำดื่มฟรีทันที! เพียงเติมน้ำมันครบตามกำหนด

สถานีบริการน้ำมันบางจาก

 

หจก. ลี้ฮะจักรุ่งเรือง (สาขา 0001 -  บ้านโฮ่ง ลำพูน)

  • หน้าลาน เติมน้ำมันครบ 700 บาท รับฟรีน้ำ 2 ขวดใหญ่

หจก. ลี้ฮะจักรุ่งเรือง (สาขา 0002-  อำเภอเมือง เชียงราย)

  • หน้าลาน เติมน้ำมันครบ 700 บาท รับฟรีน้ำ 2 ขวดใหญ่
  • เติมน้ำมันครบ 1,500 บาท รับฟรี M150 1ขวด (รับฟรีคู่กับน้ำดื่ม)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


โปรโมชันล่าสุดที่เกี่ยวข้อง