สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

สถานีบริการน้ำมันใกล้คุณ

สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพแบบปลีก-ส่ง แก่ลูกค้าทั่วไปผ่านสถานีบริการน้ำมันของ 1) บริษัท Caltex - บริษัท เชฟรอน (ไทย) จำกัด 2) Bangchak - บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และ 3) PT - บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) รวมทั้งหมด 9 แห่ง


สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในเครือของเราทั้งหมด 9 แห่ง ประกอบด้วย


 

สถานีบริการน้ำมันคาลเท็กซ์ (CALTEX) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

 

  • บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด (สำนักงานใหญ่จังหวัดเชียงใหม่)

          261 หมู่ 2 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

  • บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด (สาขา 00001)

          534 หมู่ 5 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

  • บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด (สาขา 00002)

          36/5 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่ – สันกำแพง ต.สันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130

  • บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด (สาขา 00003)

          83 หมู่ 11 ต.ป่าแดด อ.ป่าแดด จ.เชียงราย 57190

  • บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด (สาขา 00004)

          239 หมู่ 10 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา 56110

 

สถานีบริการน้ำมันบางจาก (Bangchak) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

 

  • หจก. ลี้ฮะจักรุ่งเรือง (สาขาที่ 00001)

           59 หมู่ 2 ต.จอมหมอกแก้ว อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250

  • หจก. ลี้ฮะจักรุ่งเรือง (สาขาที่ 00002)

           963,925 หมู่ 5 ต.ท่าสุด อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57100

 

สถานีบริการน้ำมันพีที (PT) จำนวน 2 แห่ง ได้แก่

 

  • หจก.นาครา ปิโตรเลียม 2016 (สำนักงานใหญ่จังหวัดลำพูน)

          19/1 หมู่11 ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 511302

  • หจก. ขันแก้วบริการ (สำนักงานใหญ่จังหวัดพะเยา)

          57 หมู่ที่ 5 ถนนพะเยา-ป่าแดด ต.ท่าวังทอง อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 56000

บริการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงคุณภาพแบบปลีกและส่งให้แก่ลูกค้าทั่วไป


บริการของเราที่เกี่ยวข้อง