บริการให้เช่าแทงก์ลอย พร้อมตู้จ่ายน้ำมัน

ให้เช่าแทงค์น้ำมันเชื้อเพลิงแบบลอย

บริการให้เช่าแทงก์ลอย พร้อมตู้จ่ายน้ำมัน

สะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ถังน้ำมันหรือแทงค์น้ำมันเชื้อเพลิงแบบลอยเหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการนำน้ำมันเชื้อเพลิงไปใช้งานในรูปแบบต่างๆ ทั้งในงานอุตสาหกรรม งานรับเหมาก่อสร้าง หรืองานอื่นๆ ที่จำเป็นต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเป็นจำนวนมาก


บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด บริการให้เช่าถังน้ำมันหรือแทงค์น้ำมันเชื้อเพลิง เริ่มที่ขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร ไปจนถึงขนาดบรรจุ 10,000 ลิตร สามารถสั่งม้วนได้ บริษัทมีบริการจัดส่งให้ทั่วภาคเหนือ โดยจังหวัดที่ให้บริการมีดังต่อไปนี้

1.จังหวัดเชียงราย 

2.จังหวัดเชียงใหม่ 

3.จังหวัดน่าน 

4.จังหวัดพะเยา 

5.จังหวัดแพร่ 

6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

7.จังหวัดลำปาง 

8.จังหวัดลำพูน 

9.จังหวัดอุตรดิตถ์     


บริการของเราที่เกี่ยวข้อง