บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

บริการขนส่งน้ำมัน

บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง

บริการจัดจำหน่ายและขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั้งในรูปแบบปลีกและส่ง ให้แก่ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ เช่น ขนส่งสินค้า  ขนส่งพืชไร่   ท่าทราย  ก่อสร้าง  รวมถึงธุรกิจอื่นๆ ที่มีการใช้แทงค์สำหรับใส่น้ำมันเชื้อเพลิง


บริษัท แพนด้า สตาร์ ออยล์ จำกัด (Panda Star Oil Co.,Ltd) เรามีรถบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นของตัวเอง โดยประเภทรถบรรทุกขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงที่ให้บริการนั้นมีตั้งแต่ขนาดเล็ก  กลาง  และใหญ่ ประกอบด้วย

  • รถกระบะ
  • รถบรรทุก 6 ล้อ
  • รถบรรทุก 10 ล้อ
  • รถบรรทุก 12 ล้อ
  • รถเทรลเลอร์ 24 ล้อ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการจัดส่งน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วภาคเหนือตอนบน ได้แก่

1.จังหวัดเชียงราย 

2.จังหวัดเชียงใหม่ 

3.จังหวัดพะเยา 

4.จังหวัดลำปาง 

5.จังหวัดลำพูน                          


บริการของเราที่เกี่ยวข้อง